Systemy malarskie do oczyszczalni ścieków

W oczyszczalniach ścieków panują ekstremalnie trudne warunki środowiskowe wynikające z charakteru działalności takich zakładów. Dlatego stosuje się w nich konstrukcje wysoko odporne na korozję i działanie substancji chemicznych – m.in. stalowe. Wymagają one jednak dodatkowego zabezpieczenia poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu malarskiego. Jako producent farb przemysłowych oferujemy rozwiązania przeznaczone do użycia w agresywnym środowisku. Zobacz, jakie.

Systemy malarskie do oczyszczalni ścieków: jakie wymagania muszą spełnić?

System malarski jest zestawem produktów, które połączone pozwalają stworzyć powłoki zabezpieczające powierzchnię przed wszystkimi typowymi czynnikami występującymi w środowisku jej funkcjonowania. W tym kontekście, zgodnie z normą ISO PN-EN 12944-2:2001, wyróżnia się pięć podstawowych kategorii korozyjności środowiska. Są to klasy:

● C1 – środowisko o bardzo małej korozyjności,

● C2 – środowisko o małej korozyjności,

● C3 – środowisko o średniej korozyjności,

● C4 – środowisko o dużej korozyjności,

● C5-I – środowisko o bardzo dużej, przemysłowej korozyjności,

● C5-M – środowisko o bardzo dużej korozyjności, morskiej.

W przypadku oczyszczalni ścieków mowa o korozyjności na poziomie C5-I. Znajdujące się tam elementy, np. zbiorniki na ścieki, są narażone na dużą agresję korozyjną, a także wysokie zanieczyszczenie powietrza. Tu, poza wilgocią, działają również związki chemiczne wydzielane przez ścieki, np. tlenki siarki czy tlenki azotu, które dodatkowo przyspieszają procesy rdzewienia i niszczenia materiału.

Dlatego w takich miejscach nie sprawdzi się system malarski C2, C3 czy system malarski C4. Potrzebny jest system dostosowany do wymagań środowiska klasy C5.

Jaki system malarski do oczyszczalni ścieków?

W oczyszczalni ścieków do zabezpieczania zbiorników i podobnych powierzchni, które znajdują się w strefach narażeń chemicznych, powinno się stosować systemy malarskie, które spełniają wymogi dla kategorii korozyjności C5 i pozwalają na uzyskanie przynajmniej powłoki o średniej trwałości. Oznacza to, że powinna ona stanowić zabezpieczenie na okres od ok. 5 do nawet 15 lat. To ważne, ponieważ mniej trwałe zabezpieczenie sprawiałoby, że konserwacja byłaby konieczna z dużą częstotliwością. W efekcie przedsiębiorstwo byłoby narażone na duże koszty wykonywania takich prac.

A jakie systemy malarskie przeznaczone do oczyszczalni oferuje jako producent farb przemysłowych Polifarb Łódź? Oto przegląd naszych rozwiązań.

Zbiornik w oczyszczalni ścieków - polifarb.lodz.pl
Ścieki zgromadzone w zbiornikach w oczyszczalni zwiększają ryzyko ich korodowania. Dlatego do malowania powierzchni takich zbiorników należy użyć niezawodnego systemu malarskiego.

System malarski chlorokauczukowy

Jest przeznaczony do ochrony konstrukcji stali oraz stopów żelaza przed korozją w temperaturze eksploatacji w przedziale -20-+60°C, a okresowo do +80°C. W jego skład wchodzą:

● farba chlorokauczukowa LOKOR-2,

● farba chlorokauczukowa chemoodporna LOKCHEM-F,

● emalia chlorokauczukowa chemoodporna LOKCHEM-E.

Czytaj więcej: Nowoczesny system antykorozyjny do konstrukcji stalowych - Polifarb Łódź

System powłokowy epoksydowy

Jest odpowiedni do pokrywania metalu, ale także tynku czy betonu i można go eksploatować w przedziale temperaturowym od -20 do +130°C. Zapewnia średni do długiego okres trwałości powłoki w środowiskach C5-I i C5-M. Dobrze radzi sobie w środowisku chemicznie agresywnym. W jego skład wchodzą:

● farba epoksydowa grubopowłokowa dwuskładnikowa FEG-C,

● farba epoksydowa grubopowłokowa FEG-B.

System chlorokauczukowy chemoodporny

To produkty przeznaczone stricte do malowania konstrukcji stalowych, zapewniające okres trwałości od krótkiego do średniego. Mogą być wykorzystane do wymalowań przemysłowych w strefach narażeń chemicznych. Są odpowiednie, gdy temperatura eksploatacji mieści się w przedziale -20-+60°C, a okresowo do +80°C. Produkty z tej grupy to:

● farba chlorokauczukowa LOKOR 2,

● tiksotropowa farba chlorokauczukowa do gruntowania CHLOROTIX,

● emalia chlorokauczukowa LOKCHEM-E.

Jak dobrać odpowiedni system malarski do potrzeb oczyszczalni?

Jak widać, istnieje co najmniej kilka systemów malarskich, które można wykorzystać do pokrywania powierzchni w strefach narażeń chemicznych w oczyszczalniach ścieków. Dobór odpowiedniego wymaga uwzględnienia konkretnych parametrów środowiska, z którym będzie się mierzyła farba, jak również samych powierzchni nią pokrywanych. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy doborze odpowiedniego rozwiązania, skorzystaj z porad naszych ekspertów – skontaktuj się z nami!

Sprawdź też, gdzie kupić farby Polifarb Łódź – są dostępne na terenie całej Polski.

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie porady