Rodzaje i charakterystyka powłok malarskich

Powłoki malarskie mogą pełnić funkcje ochronne lub dekoracyjne. Tworzy się je  użyciem różnorodnych produktów. Gubisz się wśród wielu nie do końca zrozumiałych nazw? Nie wiesz, jak stosować produkty do malowania? Poznaj rodzaje powłok malarskich i ich właściwości oraz dowiedz się, jak je dobierać do określonych powierzchni.

Właściwości wyrobów malarskich

Dlaczego rynek wyrobów malarskich jest tak szeroki? Ponieważ mogą się one różnić właściwościami i parametrami. Na tej podstawie można zaś wyróżnić rodzaje powłok malarskich o różnorodnym przeznaczeniu. Do najważniejszych praktycznych cech produktów używanych do malowania zalicza się:

● zdolność krycia, decydującą o ilości nakładanych warstw i nakładzie pracy podczas malowania,

● paroprzepuszczalność, istotna przede wszystkim dla farb elewacyjnych,

● odporność mechaniczną, określającą trwałość na zmywanie, szorowanie i rozmaite uszkodzenia,

● wykończenie (połysk), wpływające na łatwość utrzymania w czystości i estetykę.

Nie bez znaczenia są też własności technologiczne, odpowiadające za sposób nanoszenia czy też organizację prac. Zalicza się do nich między innymi:

● czas schnięcia,

● tzw. pamięć cieczy (tiksotropię), czyli zależność lepkości od sił działających na ciecz,

● technikę nakładania (pędzlem, wałkiem, natryskiem).

Farbę do konkretnego zastosowania dobiera się na podstawie powyższych cech. Użytkownicy nie muszą jednak samodzielnie analizować parametrów – współcześnie każdy produkt jest dokładnie opisany, jeśli chodzi o najważniejsze cechy i przeznaczenie.

Emalia w puszce i pędzel gotowe do malowania - polifarb-lodz.pl
Wyroby malarskie mają różne właściwości, które decydują o ich przeznaczeniu czy sposobie użytkowania. To właśnie na podstawie tych cech wyróżnia się poszczególne rodzaje powłok malarskich.

Farba, emalia, lakier – rodzaje powłok malarskich

Najważniejszy podział powłok malarskich wyróżnia trzy grupy: farby, emalie i lakiery. Dwa pierwsze określenia często używane są zamiennie, co może być mylące. Jak jest naprawdę?

Mianem farby często ogólnie określa się uniwersalne produkty tworzące powłoki malarskie. Natomiast emalia to produkt z większą ilością żywic, który jest stosowany jako warstwa nawierzchniowa (nigdy podkładowa). Nazwy typów emalii najczęściej są związane z ich formułami (składem). Można wyróżnić takie produkty jak: emalia chlorokauczukowa, ftalowa (alkidowa), poliuretanowa czy olejno-ftalowa. Czasami odnosi się też do zastosowania (np. emalia do metalu, do drewna). Nazewnictwo farb często odnosi się zaś do różnych cech – zarówno do składu, jak i właściwości czy efektu, jaki zapewniają. Dlatego można się spotkać z farbą emaliową, akrylową, silikonową czy lateksową, ale też farbą kryjącą, ochronną czy strukturalną.

O ich właściwościach decydują cztery główne typy składników:

● spoiwo,

● pigment,

● rozcieńczalnik,

● wypełniacz.

To od ich rodzajów i proporcji zależą właściwości i przeznaczenie produktów malarskich. Specjalne cechy nadają im zaś rozmaite dodatkowe składniki. Dzięki nim powstają np. farby o właściwościach przeciwgrzybiczych czy też o wyższej odporności na promieniowanie UV.

Rodzaje powłok malarskich – jak je dobierać do zastosowania?

Z punktu widzenia użytkownika rodzaje powłok malarskich są istotne przede wszystkim pod względem ich doboru do konkretnego zastosowania. Jeśli gubisz się w nazewnictwie i nie wiesz, jakiego produktu powinieneś użyć, nie zwracaj uwagi na mylące określenia. Najważniejsze są bowiem właściwości produktów malarskich określane przez producenta. Należy je dobierać według parametrów technicznych i użytkowych, na podstawie:

● rodzaju malowanej powierzchni,

● czynników, przed jakimi ma być ta powierzchnia chroniona.

W pierwszej kolejności należy szukać produktów przeznaczonych do konkretnej powierzchni (np. emalia do drewna i metalu, farba do ścian, emalia do betonu). Następnie sprawdź, do jakiego otoczenia jest przeznaczony. Zwykle można się spotkać z określeniem, że produkt malarski jest przeznaczony do zastosowania wewnętrznego lub zewnętrznego. Niektóre specjalistyczne farby i emalie mogą też być przystosowane do wykorzystania w trudnych warunkach – np. tam, gdzie są narażone na oddziaływanie wilgoci lub środków chemicznych. Inne mają szczególne właściwości – np. antykorozyjne lub przeciwgrzybicze. Wszelkie informacje tego typu znajdziesz na etykiecie produktu lub w jego karcie technicznej.

Sprawdź też: Klasy korozyjności środowiska a dobór powłoki malarskiej – co warto wiedzieć

Powłoki malarskie – normy i jakość

Sposób przeprowadzania robót malarskich również nie jest bez znaczenia. Może się wydawać, że malowanie powierzchni jest bardzo prostą sprawą, ale wymaga zarówno odpowiedniego doboru produktów, jak i ich właściwego zastosowania. Pomyłki mogą skutkować powstaniem nietrwałej lub niespełniającej swoich zadań powłoki malarskiej, wpływając nie tylko na estetykę, ale nawet na bezpieczeństwo obiektu i zdrowie przebywających w nich osób.

Dlatego też przy odbiorze budowlanym ocenia się między innymi powłoki malarskie. Normy opisujące niezbędny zakres czynności zostały co prawda wycofane, ale można korzystać z warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Warto również wiedzieć, że istnieją normy, które określają wymagania techniczno-użytkowe poszczególnych rodzajów farb oraz ich klasyfikację. Jakość powłok sprawdza się między innymi ze względu na ich grubość, przyczepność, odporność na zarysowanie, barwę, połysk czy stopień zniszczenia, porównując z odpowiednimi normami.

Chcesz dowiedzieć  się więcej na temat różnych rodzajów powłok malarskich, ich zastosowania i właściwości? Sprawdź nasz blog!

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie porady