Malowanie natryskowe dachu - etapy prac

Okresowa konserwacja pokryć dachowych jest niezbędnym warunkiem zachowania ich szczelności i prawidłowego mikroklimatu wewnątrz budynku. Malowanie natryskowe dachu to jedna z najbardziej wydajnych i najszybsza metoda jego odświeżenia. Wykonanie tego typu konserwacji we własnym zakresie wymaga jednak odpowiedniego sprzętu do malowania natryskowego, pewnych umiejętności i odrobiny wprawy.

W razie wątpliwości, prace można powierzyć sprawdzonej ekipie, która wykona malowanie agregatem hydrodynamicznym lub przy użyciu pistoletu i kompresora do malowania natryskowego. Jeśli jednak decydujemy się na samodzielne malowanie dachu, trzeba się odpowiednio do niego przygotować i prawidłowo je przeprowadzić.

Przygotowanie dachu do malowania natryskowego

Wstępne oględziny powierzchni dachu dadzą odpowiedź na pytanie odnośnie do ilości i zakresu prac przygotowawczych. Podłoże do pomalowania powinno być czyste i suche. W tym celu należy wykonać szereg czynności, które ułatwiają potem dokładne przyleganie farby do dachu. Oto one...

● Mycie powierzchni dachu 

Czyszczenie pokrycia dachowego wodą pod ciśnieniem dość łatwo usunie z niego większość zabrudzeń. 

● Usunięcie starej farby z dachu

Jeżeli dach był już malowany, należy możliwie dokładnie oczyścić go z pozostałości starej powłoki malarskiej; wszelkie miejsca, w których pokrycie się łuszczy i odpada, powinny być oczyszczone; nie ma natomiast potrzeby usuwania całości starej farby, jeżeli nadal szczelnie przylega ona w niektórych miejscach do powierzchni.  

● Usunięcie zanieczyszczeń organicznych z dachu

Z czasem na pokryciach dachowych (zwłaszcza od strony północnej) pojawiają się mchy, glony, porosty oraz inne zanieczyszczenia organiczne; większość z nich można usunąć w trakcie mycia ciśnieniowego, ale warto również zastosować odpowiedni preparat do czyszczenia tego typu zabrudzeń oraz impregnat opóźniający pojawienie się niechcianego mchu czy pleśni.

● Naprawa uszkodzeń na poszyciu dachu

Oględziny dachu często ujawniają różne odpryski, pęknięte dachówki, uszkodzenia blachy czy inne rzeczy wymagające naprawy; przed malowaniem należy usunąć wszystkie te usterki.

Farba do malowania natryskowego dachu

Natryskowe malowanie dachu powinno odbyć się przy zastosowaniu farby przeznaczonej do rodzaju jego powierzchni (farba do dachów ceramicznych, krytych blachą, farba do pokrycia cementowego etc.). Większość z tych preparatów, po odpowiednim przygotowaniu, może być użyta do malowania natryskowego. 

W przypadku pokryć wykonanych z blachy konieczne jest zastosowanie warstwy antykorozyjnej, zwłaszcza jeżeli na etapie oczyszczania powierzchni dachu ujawniły się ogniska rdzy do usunięcia. W takim przypadku, aby zaoszczędzić sobie nakładania dwóch warstw, można zastosować gruntoemalię łączącą w sobie cechy podkładu antykorozyjnego i farby nawierzchniowej.

Przed malowaniem natryskowym, farbę do dachu należy rozcieńczyć zgodnie z zaleceniami producenta. Zazwyczaj obejmują one dodatek rozpuszczalnika danej farby, w ilości 5-10%. Zastosowanie prawidłowych proporcji jest tutaj bardzo ważne dla zachowania właściwej lepkości farby i w konsekwencji dla jakości końcowego pokrycia.

Malowanie natryskowe dachu z wysięgnika - polifarb.lodz.pl
Fot. W przypadku trudno dostępnych miejsc malowanie natryskowe dachu z wykorzystaniem wysięgnika lub rusztowań to często jedyny sposób skutecznego pokrycia dachu farbą.

Malowanie natryskowe dachu

Ten rodzaj malowania jest często jedynym rozsądnym rozwiązaniem w przypadku dachów o skomplikowanej architekturze oraz dużym nachyleniu połaci dachowych. Można je przeprowadzić przy użyciu pistoletu natryskowego i sprężarki lub agregatu hydrodynamicznego. Każda z metod ma swoje wady i zalety, ale łączy je szybkość prac i wysoka jakość warstwy końcowej, która po zastosowaniu w/w metod pozostaje jednolita, szczelna i o równej grubości.

Malowanie pistoletem natryskowym

Pistolet natryskowy, wraz ze źródłem sprężonego powietrza, nakłada farbę w postaci aerozolu na przygotowaną wcześniej powierzchnię dachu (natrysk pneumatyczny). Farba o odpowiedniej konsystencji nalewana jest do zbiornika pistoletu, który powinien zostać opróżniony w określonym czasie. Przy dużej powierzchni dachu do pomalowania problemem może być konieczność częstego napełniania zbiornika.

Natrysk pozostawia warstwę farby równej grubości, szczelną, o jednolitej strukturze. Sprzęt do malowania natryskowego obejmuje kompresor i aparat (pistolet) natryskowy do malowania. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi przewód łączący kompresor z pistoletem lakierniczym, regulator ciśnienia oraz niezbędna odzież ochronna (maska z pochłaniaczem, kombinezon).

Malowanie agregatem hydrodynamicznym

Metoda ta, nazywana również natryskiem bezpowietrznym, opiera się na podawaniu farby bez udziału sprężonego powietrza. Przy pomocy specjalnej pompy farba jest sprężana do odpowiedniego poziomu, a następnie wyrzucana przez specjalne dysze na powierzchnię. Metoda hydrodynamiczna jest najszybszym sposobem malowania, ze względu na możliwość pobierania farby z opakowań producenta, bez konieczności częstego napełniania niewielkiego zbiornika na pistolecie jak ma to miejsce w przypadku natrysku powietrznego.

Obydwie metody malowania natryskowego pozwalają uzyskać wysokiej jakości wykończenie dachu. Malowanie bezdotykowe daje szczelną warstwę równej grubości, zapewniającą odpowiednią elastyczność pokrycia. Ze względu na wysokie wymagania stawiane farbom do pokryć dachowych (wysoka odporność na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne, trwałość koloru etc.) malowanie dachu powinno być przeprowadzone w optymalnych warunkach i przy użyciu wydajnych metod. 

Amatorskie malowanie dachu pistoletem natryskowym

Wykonanie prac we własnym zakresie jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniego sprzętu do malowania natryskowego. To on (a raczej jego brak) staje najczęściej na przeszkodzie własnoręcznego pomalowania dachu. Zakup kompresora i pistoletu czy agregatu jest niestety znacznym wydatkiem – nieopłacalnym w przypadku przydomowych prac wykonywanych raz na kilka lat. Wyjściem z sytuacji może być wypożyczenie niezbędnych urządzeń na czas malowania.

Obsługa pistoletu lakierniczego nie jest skomplikowana, wymaga jednak wprawy, a samo malowanie umiejętności starannego nakładania farby równą warstwą, co nie zawsze jest osiągalne w przypadku amatorów. Dlatego pierwsze szlify w malowaniu natryskowym należy zdobywać w jak najmniej eksponowanych miejscach połaci dachowych lub zrobić stosowne próby na oddzielnych fragmentach blachy i dopiero po osiągnięciu zadowalającego efektu, kontynuować malowanie w docelowym miejscu.

Więcej informacji na temat technologii i farb do malowania dachów znajdziesz w naszym poradniku –  zapraszamy!

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie porady