Znakowanie poziome dróg i miejsc parkingowych – przepisy, wymiary i parametry farb

Oznakowanie poziome dróg i miejsc parkingowych to jeden z kluczowych elementów, które pomagają kierowcom zorientować się w terenie i przestrzegać obowiązujących w danym miejscu przepisów drogowych. Sprawdź, czym powinno charakteryzować się prawidłowo wykonane znakowanie poziome oraz jak dobrać odpowiednią farbę do znakowania.

Znakowanie poziome – co to jest?

Znakowanie poziome to wszystkie elementy oznakowania drogowego, które umieszcza się na powierzchniach płaskich: drogach, chodnikach, ścieżkach rowerowych czy parkingach, ale też w halach produkcyjnych, magazynach czy zakładach pracy. Zazwyczaj przybiera ono formę strzałek, linii lub napisów. Oznakowanie poziome dróg publicznych oraz innych miejsc użytkowanych przez większą liczbę osób (na przykład parkingów, zakładów przemysłowych) jest regulowane prawnie: musi posiadać odpowiednie właściwości, kształt czy wymiary, a także być wykonane przy użyciu atestowanej farby do znakowania. Znakowanie poziome ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, ułatwienie poruszania się w danym miejscu oraz dostarczenie osobom znajdującym się w pobliżu przydatnych informacji.

Rodzaje oznakowania poziomego – podział

Oznakowanie poziome można podzielić ze względu na różne kryteria – między innymi cel, zastosowanie czy parametry fizyczne.

Znakowanie poziome ze względu na cel

Znakowanie poziome powierzchni może mieć cel:

- informacyjny (na przykład oznakowanie poziome miejsca dla niepełnosprawnych),

- ostrzegawczy (na przykład oznakowanie poziome strefy załadunku w magazynie),

- nakazujący (na przykład nakaz jazdy w danym kierunku),

- zakazujący (na przykład linie ciągłe zabraniające zmiany pasa ruchu),

- segregujący (na przykład linia przerywana między pasami ruchu),

- prowadzący (na przykład linie wskazujące na skrzyżowaniach).

Informacyjne oznakowanie poziome miejsca dla niepełnosprawnych zawsze musi być w kolorach białym i niebieskim
Fot. Informacyjne oznakowanie poziome miejsca dla niepełnosprawnych zawsze musi być w kolorach białym i niebieskim.

Znakowanie poziome ze względu na zastosowanie

Najczęściej ze znakowaniem poziomym kojarzone jest przede wszystkim poziome oznakowanie dróg publicznych, jednak stosuje się je również w innych miejscach. Przykładem mogą być parkingi, porty, magazyny czy hale produkcyjne. Często spotyka się także oznakowanie poziome dróg firmy oraz innych dróg niepublicznych.

Znakowanie poziome ze względu na grubość warstwy

Według polskiego prawa można wydzielić oznakowanie poziome grubowarstwowe (od 0,9 do 3,5 mm) i cienkowarstwowe (od 0,3 do 0,8 mm). Stosuje się także punktowe elementy odblaskowe o grubości do 25 mm. To, czy będziemy mieli do czynienia z oznakowaniem grubowarstwowym czy cienkowarstwowym, zależy przede wszystkim od rodzaju zastosowanej farby do malowania linii.

Oznakowanie poziome: wymiary, kolory i inne przepisy

Znakowanie poziome musi zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Regulują one kształt oznaczeń i ich wymiary – przykładowo, większość linii na drogach publicznych czy parkingach powinna mieć szerokość 12 cm (odpowiednie grafiki z rozpisanymi wymiarami poszczególnych oznaczeń można bez problemu znaleźć w Internecie). Ważny jest także rodzaj materiału zastosowanego do ich wykonania: powinna być to specjalna farba do linii lub inny materiał do znakowania z odpowiednim atestem. Prawo reguluje również dobór kolorów: przykładowo, oznaczenia poziome – miejsca dla niepełnosprawnych powinny być wykonane farbą niebieską, linie drogowe – białą, a tymczasowe oznakowanie poziome dróg – żółtą.

Farba do malowania linii oznakowania poziomego

Do wykonywania oznakowania poziomego zawsze powinno się wykorzystywać materiały wysokiej klasy, które posiadają odpowiedni atest potwierdzający ich trwałość, bezpieczeństwo i przydatność w planowanym zastosowaniu.

Czym powinna się cechować farba do znakowania?

Niektóre pożądane cechy farb do znakowania dotyczą wszystkich produktów tego typu – chodzi między innymi o trwałość, odporność na ścieranie oraz zabrudzenie czy szybką i skuteczną aplikację. Pozostałe właściwości zależą od planowanego zastosowania. Przykładowo, farba do malowania linii na betonie w magazynie powinna mieć barwę kontrastującą z odcieniem posadzki, tak by namalowane nią oznaczenia były jak najlepiej widoczne. Natomiast farba do linii oznakowania poziomego dróg musi być odblaskowa (także podczas trudnych warunków atmosferycznych), odporna na czynniki zewnętrzne (deszcz, skrajne temperatury, promieniowanie UV) oraz dobrze dostrzegalna bez względu na oświetlenie. Nie można też zapominać o aspektach związanych z ekologią i bezpieczeństwem – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, zastosowana farba do znakowania musi być nieszkodliwa dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Jaką farbę do znakowania wybrać?

Uniwersalną propozycją jest Znakomal-3 – farba do znakowania, która może być stosowana na różnych powierzchniach (beton, asfalt etc.), zarówno wewnątrz budynków, jak i na dworze. Produkt wysycha w ciągu mniej niż godziny i jest dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: białej, żółtej, niebieskiej i czerwonej. Wybierając tę farbę do malowania linii i innych znaków, można mieć pewność, że wykonane oznakowanie poziome będzie trwałe oraz dobrze widoczne.

Dowiedz się więcej o parametrach i zapoznaj się ze szczegółową charakterystyką farby Znakomal-3!

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie porady